Mini Tp Bebek MerkeziEkibimizAnlamal KurumlarUzmanna Sorunletiim
Hemen Aray�n
S�GORTALAR

Ac�badem Sigorta
Yap� Kredi Sigorta
Ko� Allianz
ERGO �svi�re Hayat
Demir Hayat
Genel Ya�am
G�ven Sigorta
Promed-Fortis
Promed-Ankara Sigorta
Promed-EUREKA
Promed-Fiba Sigorta
Promed-HDI Sigorta
Aksigorta
Ba�ak Sigorta

* �zel sigortal� hastalar�m�z�n, yanlar�nda kimlik belgeleri ve sigorta kimlik kartlar� ile gelmeleri gerekmektedir.


YABANCI S�GORTALAR

CIGNA
BUPA International
Allianz Worldwide Care
IHI
Amadex
HTH Worldwide


BANKALAR

T.C. Merkez Bankas� ( Hasta �demeli )ANLA�MALI ��RKETLER

Rumeli Grubu ( Hasta �demeli )
AKBANK
Do�u� Grubu
T�rk Hava Yollar�

ASSISTANS ��RKETLER

Tur Asist Yard�m ve Servis Ltd. �ti.


Dernekler ve Spor Kl�pleri

Avusturya Liseliler Derne�i
Fenerbah�e Spor Kl�b�
Fenerbah�e Kart (Klasik-Gold-Platinium Kart)