Mini Tp Bebek MerkeziEkibimizAnlamal KurumlarUzmanna Sorunletiim
Hemen Aray�n

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL
Kadn Hastalklar ve Doum Uzman


1968 ylnda Ankara Fen Lisesi’nden mezun oldu. Cerrahpaa Tp Fakültesi’ni birincilikte bitirdi.

Kazand snav ile Kadn Hastalklar ve Doum htisas için önce Johns Hopkins Hospital ve Medical Collage of Ohio’da bulundu.

htisas sonras Jinekolojik Onkoloji (Kadn Kanserleri) üst ihtisasn 1979 -1981 yllar arasnda Albany Medical Collage of Newyork’da tamamlad. Ayn üniversitede yüksek ihtisas sonras öretim üyesi olarak çalt.

Türkiye’ye döndükten hemen sonra Marmara üniversitesi Kadn Hastalklar ve Doum bölümünü kurdu.

1990 ylnda International Hospital Kadn hastalklar ve Doum bölümünü, stanbul’un ilk tüp bebek merkezini kurdu.

Türkiye’de kadn sal konusunda pek çok ilklere imza att.

Ekip çalmasna çok önem verdi ve Jinemed çats altnda farkl dallarda uzmanlam jinekoloji doktorlaryla yllarca çalt ve hala çalmaktadr.

2000 ylnda Kalam Tp ve Tüp Bebek Merkezi’ni, 2005 ylnda da Jinemed Hospital ve Jinemed Tüp Bebek Merkezleri’ni hizmete açt.

“Kanta dayal tp” felsefesini çalmalarnda primer amaç edinmi ve bilimsellii her zaman en ön planda tutmutur.

1978 doumlu Pnar ve 1980 doumlu Uur hayatnda en güzel baarlardr.

 

 

 

Opr.Dr. Münip BERBEROLUGL
Kadn Hastalklar ve Doum Uzman

1986'da Belçika Brüksel, Uccle Kraliyet Lisesini, 1993 de Brüksel Serbest Üniversitesi Tp Fakültesini bitirdi. 1993-1998 yllar arasnda, Belçika'da Universite Libre de Bruxelles      (U.L.B) Saint Pierre Hastanesinde Kadn Hastalklar ve Doum Servisinde ihtisasn yapt. Ayn Üniversite Hastanesinde Laparoskopik Jinekolojik Cerrahi ve Tüp Bebek Sorumlu üyesi olarak çalt.

1999'da New York Columbia Üniversitesi Presbyterian Hastanesinde Prof. Harry Reich efliinde Laparoskopik Jinekolojik Cerrahi Ünitesinde çalmalarda bulundu. Türkiye'ye geldii 2000 ylndan itibaren Jinemed-Kalam Tp Merkezi'nde görev yapmaktadr.

 

 

Opr.Dr. Erkan ÇOKUN
Kadn Hastalklar ve Doum Uzman

Yüksek örenim:stanbul Üniversitesi Cerrahpaa tp fakültesi(1990-1996)

  Uzmanlk eitimi-stanbul Göztepe eitim ve aratrma hastanesi kadn hastalklar ve doum klinii(1996-2000)

  VF sertifikasyonu-Memorial hastanesi ivf(Tüp bebek-2009 )merkezi.

TEM(ileri teknoloji eitimi merkezi):Laparaskopi eitimi

ngiltere:Fetal ultrason eitimi

Katld dier kurslar;
-Histereskopi kursu
-Amniosentez kursu
-Kolposkopi kursu
-Ürojinekoloji kursu
-Obsetrik doppler kursu
-Fetal ekokardiografi kursu

 

Dr. Aye ARVAS
Histoloji ve Embriyoloji Uzman

1995 ylnda stanbul Üniversitesi Cerrahpaa ngilizce Tp Fakültesinden mezun oldu. 1995-1997 yllar arasnda KTÜ Tp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalnda doktora eitimini tamamlad. Ayn bölümde aratrma görevlisi olarak çalmaya balad. 1999-2000 yllar arasnda KTÜ tarafndan Hacettepe Üniversitesi Tüp Bebek bölümünde 8 ay süre ile görevlendirildi. 2000 ylnda Yardmc Doçent ünvan ald. 2001 ylnda Türkiye Hastanesi Tüp Bebek bölümünü kurdu ve 2004 ylna kadar çaltrd. 2004 ylnda Jinemed ekibine katld. Halen Jinemed-Kalam Tüp Bebek Merkezinde laboratuvar sorumlusu olarak çalmaktadr.  

Murat ULU M. Sc
Embriyolog

1971 ylnda Ankara’da dodu. 1993 ylnda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Ayn yl Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yapt. IVF çalmalarna 1996 ylnda Ankara’da balad. 2001’de Jinemed ekibine katld. 2001-2004 tarihleri arasnda Jinemed-Kalam Tüp Bebek Merkezinde laboratuvar sorumlusu olarak çalt. 2004 ylnda Kadir Has Üniversitesi Salk Bilimleri Enstitüsü Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dal yüksek lisans programndan mezun oldu.
Halen Jinemed Hospital Tüp Bebek Merkezinde Yardmla Üreme Teknikleri laboratuvar sorumlusu olarak çalmaktadr.

 

Opr. Dr. Ziya ÇEB
Kadn Hastalklar ve Doum Uzman

Trakya Üniversitesi Tp Fakültesini bitirdi. Süleymaniye Doum ve Kadn Hastalklar Eitim ve Aratrma Hastanesinde ihtisasn 1998 ylnda tamamlayarak uzman oldu. Ayn hastanede Jinekolojik onkoloji ve ürojinekoloji  bölümlerinde çalmalar  yapt.2001 ylnda Ege Üniversitesinde 6 aylk çalma sonras Tüp Bebek sertikas ald. 2003 ylnda Süleymaniye Doum ve Kadn Hastalklar Eitim ve Aratrma Hastanesinde Tüp bebek ünitesi kurulmas ile merkezin sorumlu hekimi olarak  çalmaya balad.2007 senesinde ekibimize katld.

1998 doumlu Zeynep adnda bir kz vardr.